15,712 αποτελέσματα εντός Οργάνωση Biblioteca Județeană „Costache Sturdza” Bacău

15,712 αποτελέσματα που επιστράφηκαν

Δεν υπάρχουν άλλα αποτελέσματα για την αναζήτησή σας

Biblioteca Județeană „Costache Sturdza” Bacău

Costache Sturza Library
Δικτυακός τόπος

cu Crin Teodorescu, Crin Teodorescu

Costache Sturza Library

Eugen Budău, Eugen Budău (1951-2006)

Costache Sturza Library

Ioan Dănilă, Ioan Dănilă (1949-) [070]

Costache Sturza Library

Zeno Vancea, Zeno Vancea (muzicolog) (1900-1990) [460]

Costache Sturza Library

Lucia Olaru Nenati, Lucia Olaru Nenati (1949-)

Costache Sturza Library

Cornel Galben, Cornel Galben (1950-) [070]

Costache Sturza Library

Maria Platon, Maria Platon (1924-) [redactor/compiler]

Costache Sturza Library

Dan Grigorescu, Dan Grigorescu (1931-2008)

Costache Sturza Library

Ozana Kalmuski-Zarea, Ozana Kalmuski-Zarea (1963-) [redactor/compiler]

Costache Sturza Library

Ștefan Munteanu, Ștefan Munteanu (1951-) [070]

Costache Sturza Library

Gh. Buzatu, Gheorghe Buzatu (1939-2013) [070]

Costache Sturza Library

Ionel Savitescu, Ionel Savitescu [070]

Costache Sturza Library

Constantin Trandafir, Constantin Trandafir (1939-) [070]

Costache Sturza Library

Vasile Florea, Vasile Florea (traducător, istoric, critic de artă) (1931- 2019) [070]

Costache Sturza Library

Nicolae Cârlan, Nicolae Cârlan (1939-) [redactor/compiler]

Costache Sturza Library

Pavel Florea, Pavel Florea (1937-)

Costache Sturza Library

Al. Zub, Alexandru Zub (1934-)

Costache Sturza Library

Ioan Holban, Ioan Holban (1954-) [070]

Costache Sturza Library

Eugen Budău, Eugen Budău (1951-2006)

Costache Sturza Library

Vasile Pruteanu, Vasile Pruteanu (1935-2016)

Costache Sturza Library

Cristian Livescu, Cristian Livescu (1945-) [070]

Costache Sturza Library

Mircea Muthu, Mircea Muthu (1944-) [redactor/compiler]

Costache Sturza Library

Constantin Călin, Constantin Călin (1940-) [070]

Costache Sturza Library

Augustin Z.N. Pop, Augustin Z. N. Pop (1910-1988) [070]

Costache Sturza Library