Ανάρτηση στο blog

Όχι απλά όμορφη

Οι γυναίκες μέσα από την κρατική τηλεόραση από τα τέλη της δεκαετίας του ’60 έως σήμερα