Kvinnohistoria

Upptäck anmärkningsvärda kvinnor och deras arbete genom historien

Art

Fashion

Literature & writers

Performing arts

Society & politics

Sport

Pionjärer

En specialutställning om åtta anmärkningsvärda europeiska kvinnor inom konst, vetenskap och samhälle.

Bloggar

Lärandescenarier om kvinnor

Interested in more women's history? Join our email course and receive a short, fascinating story of a remarkable woman straight to your mailbox every day over the next two weeks. Sign up here.