Historia kobiet

Poznaj wybitne kobiety i ich prace na przestrzeni dziejów

Art

Fashion

Literature & writers

Performing arts

Society & politics

Sport

Pionierzy

Specjalna wystawa na temat ośmiu wybitnych europejskich kobiet w sztuce, nauce oraz społeczeństwie.

Blogi

Scenariusze nauczania dotyczące kobiet

Interested in more women's history? Join our email course and receive a short, fascinating story of a remarkable woman straight to your mailbox every day over the next two weeks. Sign up here.