Europeana klassiruum

Kui olete õpetaja, õppija või innovaatilisest õppest huvitatud lapsevanem, on see koht just teile! Siit leiate valiku digikultuuri kasutavatest õppematerjalidest

Tipphetked

Still frame from a video discussing medieval manuscripts. Two hands holding a very small codex positioned just above a large manuscript book. Both books have detailed calligraphy.

Videos, learning scenarios, games & other resources for Primary, Secondary and Post-Secondary from the ARMA project

Find out how to implement a CLIL approach to your lessons with Subtitle-a-thon

colour painting of three girls, one is sketching, the other two are watching

Learning scenarios designed by CHI professionals to be used in the schools

Detail of a medieval miniature showing a woman (Erythraea) writing a scroll.

Tunnikavad ja vahendid kaugõppe tegevuste jaoks

Õpistsenaariumid on korraldanud

STEAM, PBL, IBSE, CLIL, Edutainment

Keskkond, kodakondsus, ränne ja muu

hispaania, portugali, prantsuse, itaalia, kreeka, poola

Põhi-, kesk-, kutseharidus ja -õpe

Muud õppematerjalid

Avastage täiesti uus võimaluste maailm digiõppe jaoks, kus teil võib olla juhtiv rol

Best practices of digital learning with innovative ready-to-use material

See virtuaalne õpikeskkond pakub uuenduslikke distantsõppevahendeid ajaloo ja kodakondsuse õpetamiseks

Explore our MOOCs - massive open online course - and bring digital cultural heritage in your lessons and practices