Ženy v dějinách

Objevte významné ženy minulosti a jejich dílo

Art

Fashion

Literature & writers

Performing arts

Society & politics

Sport

Průkopníci

Speciální výstava věnovaná osmi pozoruhodným evropským ženám z oblasti umění, vědy a společnosti.

Blogy

Výukové scénáře o ženách

Interested in more women's history? Join our email course and receive a short, fascinating story of a remarkable woman straight to your mailbox every day over the next two weeks. Sign up here.