Функции

Вижте подбрани разкази и акценти от колекции

Разгледайте колекции и разкази от историята и културата на 20-ти век

Увеличете знанията си за животинския свят, история и култура

Вижте разкази за стила "Ар нуво" от обширния архив на Europeana

Открийте чудесата на европейската архитектура

yellow, orange and white kimono with red and black dots

Explore stories and objects from Asia in European collections

Проучете историята на чернокожите в Европа

https://www.europeana.eu/item/2024904/https___www_topfoto_co_uk_Europeana_EuropeanKaleidoscope_1200px_0005354_jpg

Explore Europe's audiovisual heritage

stylised mostly red painting showing buildings with a forested landscape

Explore stories and objects from China's rich history in European collections

Опознайте културата със серията от книжки за оцветяване на Europeana

Four pink cups, pink bowl and teapot, two pink plates

Оцветете живота си с тези подбрани цветове

Запознайте се с хората, оформили музикалната история и култура на Европа

Запознайте се с историите на хора с увреждания от цяла Европа

Направете виртуално пътешествие из Европа от уюта на дома си

Открийте ресурси за учене и преподаване за приобщаването и многообразието

Научете повече за легендарните създания в Европа

Истории от Europeana за околната среда, климата и природата

Map of the Danube in Turkish dominion

Discover curated content about European identities, cultures and history

Научете повече за европейското културно наследство чрез храни и напитки

colour painting of a mosque at dusk

Collections and stories about Islamic customs, tradition, culture and history

Изследвайте еврейските обичаи, традиции, култура и история

Куиър истории, разкази и културно наследство от цяла Европа

a black and white photograph of a man sitting behind a loom-like device that has multiple threads coming down into the spine of a book. The man is in the process of threading a new page through the threads to add to the book.

Heritage showing how artisans and crafters have shaped and remade culture through the ages

Explore stories from medieval Europe: from monastic rules to court culture to university education.

Inspiring green, beautiful and sustainable living

Научете повече за науката, медицината и социалната история на пандемиите

Разкази за културното наследство в сферите на театъра, операта, концертите и много други

Вижте разкази за писменото слово в Europeana

Открийте истории за науката и учените

Как различните страни и култури празнуват смяната на сезоните и природните традиции

colour illustration of a number of rowers in two boats on water

Explore the heritage of sport across Europe

Проучете начините за пътуване във вековете със статии и съдържание от Europeana

Открийте забележителни жени и дейността им през цялата история

Научете повече за здравословния начин на живот с помощта на културното наследство

Открийте завладяващи истории от промишленото и трудовото културно наследство