Uttalande om solidaritet med Ukraina

Skörd i Ukraina

Europeana-initiativet är solidariskt med folket i Ukraina.

Våra vänners och kollegors arbete i Ukrainas kulturarvssektor har aldrig verkat så relevant, vilket framgår av alla stödmeddelanden från hela sektorn internationellt. Kulturarvet är av stor vikt för vår kunskap och förståelse för vilka vi är, var vi kommer ifrån och vad vi kan bli. Det främjar tolerans och inkludering och är avgörande för att stärka medborgarna och skapa rättvisare samhällen. I denna kritiska tid är det arvet nu i fara och arbetet med att främja våra gemensamma värderingar och mål kommer att vara viktigare än någonsin.

Våra tankar går till våra ukrainska medlemmar i Europeana Network och till alla med familj och vänner i Ukraina. Vi hoppas för mänsklighetens skull på en snabb återgång till fred.

Europeana Foundation

Europeana Network Association

Europeana Aggregators Forum

Learn more about our Working Group to support the digital cultural heritage of Ukraine.

Ukrainska samlingar och berättelser

/item/2048095/Athena_Plus_ProvidedCHO_________________________________KYD1625
Organisation
Krovets-Ethnographic Collection
item/2023877/uploads_objects_21_pdf_professor_kvl_pdf
Organisation
Kyiv Polytechnic Institute

National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute» Scientific and Technical Library after G.Denisenko

https://www.europeana.eu/item/692/_providedCHO_UA_100_2407EuropeanaHDASBU_20
Organisation
Liberation Movement Studies Centre

Independent scientific organisation that studies aspects of the Ukrainian liberation movement in the 20th century

/item/2023839/eng_showbook_showbook_php3_0166357
Maksymovych Scientific Library

The Maksymovych Scientific Library of the Taras Shevchenko Kyiv National University

/item/2048023/Athena_Plus_ProvidedCHO_Scientific_and_Technical_Library_of_the_National_Aviation_University______________________________________________________________________103
National Aviation University

Scientific and Technical Library of the National Aviation University

/item/2048098/Athena_Plus_ProvidedCHO________________________________PH_KPI_1902_2_025_0
Organisation
State Polytechnic Museum
/item/2023862/handle_1237075002_14
Organisation
V.N. Karazin Kharkiv University

Central Scientific Library of V.N. Karazin Kharkiv National University

a red and white towel, folded in half
Ukrainian ceremonial towels

White linen towels embroidered with red thread were of special importance to the Ukrainians

Ukrainian migration stories

https://www.europeana.eu/item/2084002/contributions_67ff5710_9a4c_0136_7c80_6eee0af7f672
Pruha Stefanie and Wolodymyr

A migration story by Dr Natalie Senjov-Makohon

https://www.europeana.eu/item/2084002/contributions_456cc4a0_9a45_0136_2c95_6eee0af519c6
Geelongskis

From Ukraine to Australia via Yugoslavia and Trieste

https://www.europeana.eu/item/2084002/contributions_bbc7edb0_9a42_0136_2b53_6eee0af655b0
Painting the pysanky

A migration story by Vira and Peter Mykytenko

https://www.europeana.eu/item/2084002/contributions_f3c425e0_3bbc_0136_c207_269258e1acfc
Two Twigs

A migration story by Dr Natalie Senjov-Makohon

Explore more Ukrainian migration stories