För yrkesverksamma

Europeana föreställer sig en kulturarvssektor som drivs av digitalt och ett Europa som drivs av kultur, vilket ger den en motståndskraftig, växande ekonomi, ökad sysselsättning och förbättrat välbefinnande.