tryckpress, tryckpressar, digelpress

Digelpress, en typ av högtryckspress där både tryckform och mottryckskropp är plana. De äldsta tryckpressarna var av denna typ och typen var populär långt in på 1900-talet. (NE.se)

Digelpress, tryckpress eller stansdigel i vilket papperet av den plana digeln pressas mot den på ett plant fundament vilande formen. De tidigaste handpressarna var digelpressar med horisontala tryckytor under det att d…