Du visar detta objekt på den nya Europeana-webbplatsen. Visa detta objekt i ursprunglig Europeana.

lavering, Krapperup

Lavering, Krapperups slott omringad av vattengrav, utanför vattengraven friliggande ladugård. Krapperups slott är beläget i Brunnby socken på Kullahalvön ca 7 km. norr om Höganäs. Slottet och godset drivs av Gyllenstiernska Krapparupsstiftelsen.