Från Risbergsfältet. Mönster efter sligtruckarnas färdväg för tömning av avfallsslig

Centralshaktet, Grängesberg
Från gruvbrytningen i Grängesberg
Trappvägar i Falu gruva
Malmbrytning i Falu gruva