Polis talar med cyklister vid Walmstedstska gården, Sysslomansgatan, Uppsala 1949

Korsningen Sysslomansgatan och Vattugränd.