Du visar detta objekt på den nya Europeana-webbplatsen. Visa detta objekt i ursprunglig Europeana.

fotografi

Flygbild. I bildens mitt slottets huvudbyggnad med två flyglar, kvadratisk vallgrav runtom. Trädgård samt park på alla sidor runt slottet. Ekonomilängor samt stallar i gråsten. Längst till höger en nyare ekonomilänga i rött trä. I förgrunden åkermark, i bakgrunden åkermark samt till höger en damm.