Norsk bondeyxa. Liknande C-typen, möjligen 1600-tal.

Blad av blankt stål med spridd svart gravrost, L 183 mm. Bladet utskjutande från holkens vänstra sida och svagt riktat åt höger (uppifrån sett). Asymmetriskt med ovandelen högre, konvex egg, insvängd över- och undersida. På undersidan vid holken ett kvadratiskt hak, djup 15 mm. Holken fyrsidig, nedre kanten sluttande bakåt, övre skafthål smalare, upptill en bakåt utsmidd klack, L 48 mm, utskjutand…