Du visar detta objekt på den nya Europeana-webbplatsen. Visa detta objekt i ursprunglig Europeana.

M. Yčo vardo gimnazijos pedagogų Taryba Voroneže 1916 metais

M. Yčo vardo gimnazijos pedagogų Taryba Voroneže 1916 m. Nežinomas fotografas, Voronežas, Rusija. Fotografija – Teatro draugijos fotoateljė, Vilnius, ~ 1960 m. Nespalvota, horizontalaus formato, grupinės fotografijos reprodukcija. 11 asmenų, jų tarpe Jonas Jablonskis (I eil. iš dešinės 3-ias), Konstantinas Šakenis (I eil. iš kairės 1-as), Zigmas Žemaitis (I eil. iš dešinės 2-as). M. Yčo berniukų gimnazija buvo didžiausia lietuvių įsteigta mokykla Voroneže, pradėjusi darbą 1915 m. rugsėjo 10 d. Į gimnaziją buvo pakviesti žinomi pedagogai: J. Jablonskis ir J. Balčikonis dėstė lietuvių ir lotynų kalbas, K. Šakenis – fiziką, M. Šikšnys ir Z. Žemaitis – matematiką, A. Tumėnas – teisės dalykus ir kt. Nuo 1916 m. gimnazijai pradėjo vadovauti Pranas Mašiotas.