Begravningsplats

Pestkyrkogård, enligt uppgift från Fru Elsa Svensson, Ivö,någonstans inom angivet område ca 230 x 200 m (N-S). Enligt fruSvensson berättade hennes mor, född på 1880 - talet, attnågonstans inom detta område låg pestkyrkogården. Enligt Rignellinvigdes denna pestkyrkogård 1857 på fastigheten Prestgården 5och 16 Ivö östra skogslott, på det sluttande fältet mot sjön,invid södra gärdesgården, tämligen l…

Håjums begravningsplats Trollhättan
Håjums begravningsplats Trollhättan
Malmö Östra begravningsplats Fågelperspektiv.
Håjums begravningsplats Trollhättan