Du visar detta objekt på den nya Europeana-webbplatsen. Visa detta objekt i ursprunglig Europeana.

Färdväg

Kyrkväg, del av, totalt ca 3.300 m l, varav närmare 1.500 m inomSevalla sn. 0.3 m br och intill 0.15 m dj. Stigen utgår frånKylösa i Sevalla sn och mynnar ut vid kyrkan i Simtuna sn.Gårdarna Kylösa, Mälby och Väsby N om Sagån tillhörde förrSimtuna församling och då var detta deras kyrkväg. Vid justeringav gränsen mellan Uppland - Västmanland så kom de gårdarna atttillhöra Sevalla församling. Detta skulle ha skett under GustavVasa. (Uppgiftslämnare: Erik Eriksson.) På fast mark är stigen iallmänhet väl synlig, medan den kan vara svår att urskilja i sankmark. Enligt uppgift hittade man förr kavelbroar i de sankapartierna.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.


Thorsten Lundblad: Sevalla församling,s.5. Fjärdhundrakontaktnr.3 1959. Storskifteskarta över Kylösa by 1685. Lantm.K:t,Västerås.


Skogsmark.


Även begravningståg har gått denna väg. Därför kallas den även förLikstigen. Knappt 100 m NO om gränsen Sevalla - Simtuna så är ensten som benämns Björk-Stinas soffa. På den har man kunnat sättaned kistan för vilopaus. Stenen var även en mötespunkt förungdomar.