Färdväg

Kyrkväg, del av, totalt ca 3.300 m l, varav närmare 1.500 m inomSevalla sn. 0.3 m br och intill 0.15 m dj. Stigen utgår frånKylösa i Sevalla sn och mynnar ut vid kyrkan i Simtuna sn.Gårdarna Kylösa, Mälby och Väsby N om Sagån tillhörde förrSimtuna församling och då var detta deras kyrkväg. Vid justeringav gränsen mellan Uppland - Västmanland så kom de gårdarna atttillhöra Sevalla församling. Detta…

Ålandsresa. M/S Nordia. Sjökort med färdväg
Från Risbergsfältet. Mönster efter sligtruckarnas färdväg för tömning av avfallsslig
Ålandsresa. M/S Nordia. Man vid sjökort med färdväg
Färdväg