AB Gävle vagnverkstad AGV. Materialupplag.

AB Gävle vagnverkstad AGV. Materialupplag.

Gävle norra station år 1902 bangården till vänster. Lokverstaden till höger om loket. Unde…
Vagnverkstaden i Bollnäs, Ångpannehuset mot sydväst. Statens Järnvägar, SJ Godsvagn öppen
Montagearbete mellan Järna - Nässjö. Godsvagn öppen Statens Järnvägar, SJ N 14342.
Utbyte av brospann på järnvägsbron över Klarälvens östra gren i Karlstad. Statens Järnväga…