To delo si ogledujete v novem spletnem mestu Europeana. Ogled tega dela v prvotnem spletnem mestu Europeana.

In trincea sul Montello