To delo si ogledujete v novem spletnem mestu Europeana. Ogled tega dela v prvotnem spletnem mestu Europeana.

SI AS 1835/956 Odsek za socialno skrbstvo: imenski seznami vdov in sirot s podatki za Okraj Postojna