To delo si ogledujete v novem spletnem mestu Europeana. Ogled tega dela v prvotnem spletnem mestu Europeana.

SI AS 1835/1950 Okrajni NOO Hrpelje-Kozina: prošnje za sprejem v Dijaški dom Postojna naslovljene na Dijaško matico Ajdovščina, avgust 1946