To delo si ogledujete v novem spletnem mestu Europeana. Ogled tega dela v prvotnem spletnem mestu Europeana.

coin, dirham, Islamic, Iran - Seljuq Period, Khwarizmshahs

Artist: ?Ala al-Din Muhammad (1200-20), ruler; Date(s): 1199 - 1220; Classification(s): coin, dirham, Islamic, Iran - Seljuq Period, Khwarizmshahs; Acquisition: unknown, 1908 [CM.IS.463-R]