To delo si ogledujete v novem spletnem mestu Europeana. Ogled tega dela v prvotnem spletnem mestu Europeana.

token, farthing, British Isles, 17th-century Tokens, Cambridgeshire

Artist: Maies, Christofer, issuer; Date(s): uncertain 1642 - uncertain 1675; Classification(s): token, farthing, British Isles, 17th-century Tokens, Cambridgeshire; Acquisition: unknown, 1908 [CM.BI.315-R]