To delo si ogledujete v novem spletnem mestu Europeana. Ogled tega dela v prvotnem spletnem mestu Europeana.

Ljubljana - Križanke, Cerkev Marije Pomočnice (fotografija), fotografija

tloris cerkve (reprodukcija načrta/tlorisa iz planoteke INDOK)


Repository/Location: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, INDOK center (fototeka - steklene plošče), Slovenija