To delo si ogledujete v novem spletnem mestu Europeana. Ogled tega dela v prvotnem spletnem mestu Europeana.

Litanien ende kleyn getyden met devote ghebeden tot Maria in Schrey-Boom op haere droeve ween; Met de Beschryvinge der Aflaeten, Reghels van het Broederschap, ende Outheyt van Schrey-Boom. Beschreven door P. A. V. Capucin ..

Den tweeden druck