Razstave

Hiša Jeana Monneta

Dom za Evropo

Jean Monnet (1888–1979) je bil eden od ustanoviteljev Evropske unije. Svoje življenje je posvetil povezovanju Evropejcev ter vzpostavljanju enotnosti in miru v Evropi in po svetu. Njegova vizija združene Evrope, ki je za vedno spremenila našo celino, je nastala prav tu, v njegovem skromnem domu na obrobju Pariza. Skozi leta se je Monnet v Hojarrayju srečal z dostojanstveniki in voditelji z vsega sveta in z njimi razpravljal o prihodnosti Evrope. Po grozotah druge svetovne vojne si je tu prizadeval za združitev evropskih držav. Oblikovati je želel močno in enotno Evropo. To je privedlo do tega, da sta Francija in Nemčija svojo proizvodnjo jekla in premoga združili pod skupno oblastjo. S tem sta želeli zagotoviti, da med njima nikoli več ne bi izbruhnila vojna, hkrati pa sta utrli pot Evropski uniji, kot jo poznamo danes. Vse pa se je začelo tu, v Houjarrayju, domu za Evropo.