Razstave

20 let Listine Evropske unije o temeljnih pravicah

Listina Evropske unije o temeljnih pravicah je bila slovesno razglašena 7. decembra 2000, to je pred dvajsetimi leti, na zasedanju Evropskega sveta v Nici. Parlament je takšen dokument zahteval že dolgo časa. Za evropske poslance je bilo namreč pomembno, da vsak evropski državljan pozna svoje pravice in temeljne svoboščine, ki so mu zagotovljene v Evropski uniji in državah članicah, treba pa je bilo vzpostaviti tudi pritožbeni sistem za obravnavo morebitnih kršitev. Listina je referenčna osnova. Pripravljena je bila na edinstven način – v enem besedilu so namreč združene vse državljanske, politične, ekonomske in socialne pravice državljanov in rezidentov Evropske unije.

Človekove pravice, zapisane v Listini, so bistvene in neodtujljive. Namen Listine je te pravice bolje zaščititi glede na razvoj družbe, družbeni napredek ter znanstveni in tehnološki razvoj. Pravice temeljijo na pomembnih načelih človekovega dostojanstva, temeljnih svoboščin, enakosti, solidarnosti, državljanstva in sodnega varstva. Cilj Listine je tudi vedno tesneje povezovati evropske narode, da bi na podlagi skupnih vrednot oblikovali skupno prihodnost. Leta 2009 je bila Listina o temeljnih pravicah vključena v Lizbonsko pogodbo in ima zdaj enako pravno veljavnost kot temeljne pogodbe EU, saj se šteje kot njihov sestavni del. Uporabljajo jo tudi sodišča Evropske unije.