Razstave

Umetnost branja v srednjem veku

Knjižne poti

Kroženje rokopisov v srednjem veku

Manuscript illustration of a man reading a book to a group of people