Razstave

Louise Weiss: predana Evropejka

Novinarka za Evropo

L. Weiss sitting at her desk