Vyhlásenie o solidarite s Ukrajinou

Žatva na Ukrajine

Iniciatíva Europeana je solidárna s ľuďmi Ukrajiny.

Práca našich priateľov a kolegov v ukrajinskom sektore kultúrneho dedičstva sa nejavila byť nikdy významnejšia, ako sa ukazuje v rámci všetkých posolstiev podpory v medzinárodnom meradle naprieč celým sektorom. Kultúrne dedičstvo je dôležité na to, aby sme poznali a pochopili kto sme, odkiaľ pochádzame a kým sa môžeme stať. Podporuje toleranciu a inklúziu a je nevyhnutné na posilňovanie postavenia občanov a tvorbu spravodlivejšej spoločnosti. V tomto zlomovom období, keď je už dedičstvo ohrozené, bude práca na podporu našich zdieľaných hodnôt a cieľov dôležitejšia ako kedykoľvek predtým.

V myšlienkach sme s našimi ukrajinskými členmi európskej siete a so všetkými rodinami a priateľmi na Ukrajine. Veríme v rýchly návrat mieru v záujme ľudskosti.

Europeana Foundation

Europeana Network Association

Europeana Aggregators Forum

Learn more about our Working Group to support the digital cultural heritage of Ukraine.

Ukrajinské zbierky a príbehy

a red and white towel, folded in half
Ukrainian ceremonial towels

White linen towels embroidered with red thread were of special importance to the Ukrainians

/item/2048023/Athena_Plus_ProvidedCHO_Scientific_and_Technical_Library_of_the_National_Aviation_University______________________________________________________________________103
National Aviation University

Scientific and Technical Library of the National Aviation University

/item/2048095/Athena_Plus_ProvidedCHO_________________________________KYD1625
Organizácia
Krovets-Ethnographic Collection
item/2023877/uploads_objects_21_pdf_professor_kvl_pdf
Organizácia
Kyiv Polytechnic Institute

National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute» Scientific and Technical Library after G.Denisenko

/item/2048098/Athena_Plus_ProvidedCHO________________________________PH_KPI_1902_2_025_0
Organizácia
State Polytechnic Museum
/item/2023862/handle_1237075002_14
Organizácia
V.N. Karazin Kharkiv University

Central Scientific Library of V.N. Karazin Kharkiv National University

/item/2023839/eng_showbook_showbook_php3_0166357
Maksymovych Scientific Library

The Maksymovych Scientific Library of the Taras Shevchenko Kyiv National University

Ukrainian migration stories

https://www.europeana.eu/item/2084002/contributions_67ff5710_9a4c_0136_7c80_6eee0af7f672
Pruha Stefanie and Wolodymyr

A migration story by Dr Natalie Senjov-Makohon

https://www.europeana.eu/item/2084002/contributions_456cc4a0_9a45_0136_2c95_6eee0af519c6
Geelongskis

From Ukraine to Australia via Yugoslavia and Trieste

https://www.europeana.eu/item/2084002/contributions_bbc7edb0_9a42_0136_2b53_6eee0af655b0
Painting the pysanky

A migration story by Vira and Peter Mykytenko

https://www.europeana.eu/item/2084002/contributions_f3c425e0_3bbc_0136_c207_269258e1acfc
Two Twigs

A migration story by Dr Natalie Senjov-Makohon

Explore more Ukrainian migration stories