Túto položku si prezeráte na novej webovej lokalite Europeana. Túto položku si môžete prezrieť na pôvodnej webovej lokalite Europeana.

Australia: an aboriginal woman with a bone through her nose. Photograph by Henry King, ca. 1890.

Lettering: Northern Australia aboriginal (H. King photo Sydney) Bears number: 792.