Túto položku si prezeráte na novej webovej lokalite Europeana. Túto položku si môžete prezrieť na pôvodnej webovej lokalite Europeana.

Avis à MM. Les procureurs, greffiers et autres officiers [sur la procédure]

[Acte. 1740-05-00]