Túto položku si prezeráte na novej webovej lokalite Europeana. Túto položku si môžete prezrieť na pôvodnej webovej lokalite Europeana.

Národné noviny

Národnie noviny

Zmena podnázvu: Orgán Národného výboru [od 104/LXXV (1. IX. 1944) - do 109/LXXV (8. IX. 1944)]; Orgán Demokratickej strany na Slovensku [od 120/LXXV (27. IX. 1944)]; od 26/79 (8. febr. 1948) Nezávislý týždenník


Vychádzali v Martine, od 1/LXVII (1. jan. 1936) v Bratislave; od 103/70 (8.7.1939) v Martine, od 110/LXXV (15.IX.1944) vo Zvolene [redakcia v Banskej Bystrici od 110/ LXXV (15. IX. 1944)], od 1/76 (1945) v Martine - Žiline, od 1/78 (5. okt. 1947) v Bratislave - Žiline, od 26/79 (8. febr. 1948 len v Bratislave. Vych. trikrát do týždňa, v stredu, piatok a nedeľu, od roč. II (1871) trikrát do týždňa, v utorok, štvrtok a sobotu, od roč. XVII (1886) štyrikrát do týždňa, od roč. XIX (1888) trikrát do týždňa, od čís. 5 roč. XXVIII (14. januára 1896) šesťkrát do týždňa, od čís. 283 roč. XXIX (13. decembra 1898) trikrát do týždňa, v utorok, štvrtok a sobotu, od roč. XXXI roku 1900 sobotňajšie číslo s dvojstránkovou až štvorstránkovou nečíslovanou prílohou, od čís. 147 roč. XLIX (14. decembra 1918) každý deň okrem pondelka; od 7/LIII (11. jan. 1922) dva razy do týždňa v stredu a sobotu; od 22/LIII (5. marca 1922) dva razy do týždňa vo štvrtok a v nedeľu; od 1/LVII (1. jan. 1926) šesť razy do týždňa okrem pondelka každý deň; od 217/LVII (26. nov. 1926) tri razy do týždňa v stredu, piatok a nedeľu; od 84/LVIII (23. júla 1927) tri razy do týždňa v stredu, piatok a sobotu; od 129/LVIII (6. nov. 1927) v stredu, piatok a v nedeľu; od 103/70 (8.7.1939)] každý deň okrem pondelka, od 93/70 (30.4.1939) týždenne; od 2/72 (4. 1. 1941) dva razy týždenne, a to v stredu a v sobotu, od 54/74 (13.7.1943)] tri razy týždenne, a to v utorok, štvrtok, v sobotu, od 103/LXXV (31.8.1944) denne, 1/76 (1945) denne okrem pondelka adňa po sviatkoch, od 26/79 (8.2.1948) týždenne; vo formáte 45 x 30 cm, od 230/L (7. okt. 1919) 43 x 30 cm; od 1/LIX (1. jan. 1928) 47 x 33 cm, od 1/LXX (1939) vo formáte 46 x 32 cm


Zodp. red. Mikuláš Št. Ferienčík, od čís. 104 roč. II (2. septembra 1871) zodp. red. Viliam Pauliny-Tóth, od čís. 68 roč. V (11. júna 1874) zodp. red. Andrej Černiansky, od čís. 70 roč. V (16. júna 1874) zodp. red. Andrej Červenák, od čís. 103 roč. V (1. septembra 1874) zodp. red. Ambro Pietor, od čís. 283 roč. XXIX (13. decembra 1898) zodp. red. Svetozár Hurban Vajanský, od čís. 71 roč. XXX (20. júna 1899) Ambro Pietor, od čís. 143 roč. XXXVII (4. decembra 1906) zodp. red. Svetozár Hurban-Vajanský; od čís. 1 roč. XLVIII (4. januára 1917) Jozef Škultéty; od 13/L (17. jan. 1919) Štefan Krčméry; od 75/L (1. apr. 1919) Jozef Škultéty; od 157/L (11. júla 1919) Anton Novák; od 183/L (10. aug. 1919) Štefan Krčméry; od 227/L (2. okt. 1919) Andrej Mihal; od 50/LI (3. marca 1920) Ivan Thurzo; od 213/LII (22. sept. 1921) Emil Jesenský; od 36/LIII (23. apr. 1922) Július Turan; od 83/LIV (18. okt. 1923) Anton Kompánek; od 24/LVIII (25. febr. 1927) Jozef Škultéty; od 37/LVIII (27. marca 1927) Miloš Vančo; od 16/LXIV (10. febr. 1933) Peter Suchanský; od 109/LXIV (4. okt. 1933) Miloš Vančo; od 1/LXVI (20. marca 1935) Fedor Jesenský; od 1/LXVII (1. jan. 1936) Ján Pauliny-Tóth; Za red. zodp. od r. 1939 Ján Pauliny-Tóth [do 81/70 (6. 4. 1939)]; Ondrej Haťapka [od 82/70 (7. 4. 1939) - do 102/70 (29. 6. 1939)]; zodp. red. Fedor Jesenský [od 103/70 (8. 7. 1939)]; Národný výbor [do 109/LXXV (8. IX. 1944)]; od 1945 hlav. a zodp. red. Fedor Jesenský, hlav. red. od 1/78 (5. okt. 1947) Michal Dado, zodp. zást. čas. od 1/78 (5. okt. 1947) red. Ján Kováčik, od 26/79 (8. febr. 1948) Elena Vološčuková


Vyd. Mikuláš Št. Ferienčík, od čís. 104 roč. II (2. septembra 1871) vyd. Viliam Pauliny-Tóth, od čís. 105 roč. II (5. septembra 1871) vyd. Consortium Martin Čulen a spol., od čís. 127 roč. II (26. októbra 1871) vyd. Consortium V. Pauliny-Tóth a spol., od čís. 94 roč. III (8. augusta 1872) vyd. Consortium Pavel Mudroň a spol., od roč. XXXVIII (1907) uvádza sa nakl. Kníhtlačiarsko-účastinársky spolok v Martine, od čís. 1 roč. XLVIII (4. januára 1917) vyd. Consortium Matúš Dula a spol., od 157/L (11. júla 1919) Matúš Dula a spol.; od 241/LI (22. okt. 1920) Národnie Noviny, účastinársky spolok; od 107/LIII (31. dec. 1922) Slovenská národná strana [do 34/70 (10. 2. 1939)]; Konzorcium Národných novín, Ján Pauliny-Tóth a spol. [od 35/70 (11. 2. 1939) - do 116/70 (7. 10. 1939)]; Konzorcium Národných novín [od 117/70 (14. 10. 1939)]; Slovenský Okresný Národný výbor v Turčianskom Sv. Martine [do 109/ LXXV (8. IX. 1944)]; Konzorcium Dr. Ján Paulíny-Tóth a spol. [od 110/LXXV (15. IX. 1944)]; od 1945 Maj. a vyd. Konzorcium Národných novín, Ján Paulíny a spol.; od 1/78 (5. okt. 1947) Konzorcium Národných novín v Bratislave


Tlač. Kníhtlačiarsko-účastinársky spolok v Martine; od 1/LXVII (1. jan. 1936) Unia, Bratislava [do 102/70 (29. 6. 1939)]; Kníhtlač. úč. spol., Martin [od 103/70 (8. 7. 1939) - do 111/70 (1. 9. 1939)]; Knihospol, Žilina [od 112/70 (2. 9. 1939) - do 1/72]; Kníhtlač. Andreja, fil. v Žiline [od 2/72 (8. 3. 1941) - do 18/72 (8. 3. 1941)]; Melantrich, Žilina [od 18/72 (14. 3. 1941) - do 27/72 (19. 4. 1941)]; Kníhtlač. úč. spol., Martin [od 28/72 (23. 4. 1941) - do 31/72 (3. 5. 1941)]; Kníhtlač. Andreja, fil. v Žiline [od 32/72 (7. 5. 1941) - do 116/74 (4. 12. 1943)]; Melantrich, Žilina [od 117/74 (6. 12. 1943) - do 8/75 (17. 1. 1944)]; Kníhtlač. Andreja, fil. v Žiline [od 9/75 (20. 1. 1944)]; (Andrej, Zvolen) [od 31.8. 1944 do 24.10.1944]; od 1945 Kníhtlačiareň Gardista, p. n. s. v Žiline, od 1/78 (5. okt. 1947) Pravda, grafické a vydavateľské podniky, fil. v Žiline, od 26/79 (8. febr. 1948) Concordia, kníhtlačiareň, p. n. s. v Bratislave


Od 15. sept. 1934 do 20. marca 1935 nevychádzali


Vychádzal v náklade - v stredu 7000 exemplárov, v sobotu 11000 exemplárov (v rokoch 1940-1941). V roku 1944 Národnie noviny vychádzali vo veľmi malom náklade - 500-2000 exemplárov. (Čas a Národnie noviny nedosahovali ani polovicu nákladu Pravdy.) Vych. od 28. okt. 1945, ako orgán Demokratickej strany; nadviazal na predošlé roč., pozri Bg. 1939-1944, č. 304. Adm. v Turč. Sv. Martine, od 1/78 (5. okt. 1947) v Bratislave. Red. v Bratislave a Žiline. V r. 1946 vydávanie novín prerušené, oznam v č. 134/ 77 (30. júna 1946), obnovené až 5. okt. 1947. Po obnovení fil. red. v Žiline a Prahe, hlav. red. v Bratislave. Posl. č. 29/79 z 29. febr. 1948.


Od 7/78 (12. okt. 1947) do 20/79 (25.jan. 1948) mali prílohu Malé národnie noviny, ďalej vych. ako rubrika


Orgán Slovenskej národnej strany. Politicko-spoločenský týždenník, neskôr denník. Okrem politických príspevkov Národnie noviny donášali články z kultúrneho života (literatúra, divadlo, hudba, umenie, školstvo), z hospodárskeho života (priemysel, peňažníctvo, poľnohospodárstvo), ďalej venovali pozornosť spoločenskému životu, športovému spravodajstvu. Vo štvrtok mávali rubriku Pre naše ženy, v sobotu Nedeľné čítanie, aj rubriku Naši v zahraničí. Často referovali o slovensko-inonárodných kultúrnych a literárnych vzťahoch. Národnie noviny mávali aj monograficky redigované čísla. V rámci knižnej série Romány Národných novín v roku 1939 NN uverejňovali román Augusta Šenoa Zlatníkovo zlato. V roku 1944 vychádzala Čajkovského Kozácka pomsta a Nušićova Autobiografia. Národnie noviny často uverejňovali príspevky o dejinách časopisu, jeho programe. Najviac miesta venovali situáciam na fronte, reportážam, literárnym úvahám o Slovanstve


Okrem rozšírených príležitostných čísel (Nový rok, Veľká noc, Vianoce) mali Národnie noviny prílohy: číslo zo 6. 7. 1940 bolo venované Sjazdu evanjelickej mládeže v Lipt. Mikuláši, 40. číslo 72. roč. na 64 stránkach bolo venované Memorandu, 54/72 malo prílohu Štefánikov kraj, 62/72 malo Veľtržnú prílohu, 84/72 z 15. 11. 1941 In memoriam Martina Rázusa, 90/72 malo Tatranskú prílohu. 15. číslo 73. ročníka z 21. 2. 1942 malo prílohu Náš východ (s. 7-20) Prílohu Bohatý život. Vladimír Makovický a jeho dielo malo 31. číslo 73. ročníka z 25. 4. 1942. 32/73 z 2. 5. 1942 malo prílohu (ss. I-XXVIII). Náš vzor (M. R. Štefánik), 49/73 bolo venované Vysokým Tatrám, 58/73 - Pamätajme 8. VIII. 1937 (Martin Rázus), 67/73 bolo Veľtržné, 75/73 bolo číslo Považia a 03. číslo 73. ročníka malo 24. stránkovú Východoslovenskú prílohu a Tatranskú prílohu


Dostupné aj na mikrofilme