Túto položku si prezeráte na novej webovej lokalite Europeana. Túto položku si môžete prezrieť na pôvodnej webovej lokalite Europeana.

L'Amour sorcier ; danse rituelle du feu

piano Gaveau

Ďalšie informácie