Túto položku si prezeráte na novej webovej lokalite Europeana. Túto položku si môžete prezrieť na pôvodnej webovej lokalite Europeana.

Vardø prestegjeld, Vardø sokn

Protokollnummer: 432
Kommunenr: 2028
Listetype: Spesiallister Vardø landsokn
Sidekategori: fb
Kildeside: 9