Túto položku si prezeráte na novej webovej lokalite Europeana. Túto položku si môžete prezrieť na pôvodnej webovej lokalite Europeana.

Gårdsbruk, våningshus, dyrket mark, eng

Ďalšie informácie