Túto položku si prezeráte na novej webovej lokalite Europeana. Túto položku si môžete prezrieť na pôvodnej webovej lokalite Europeana.

coin, denarius, Roman Imperial

Artist: Commodus (180-92), ruler; Date(s): 187 - 188; Classification(s): coin, denarius, Roman Imperial; Acquisition: given by Delger, Henri, 2005-03-07 [CM.193-2005]