Túto položku si prezeráte na novej webovej lokalite Europeana. Túto položku si môžete prezrieť na pôvodnej webovej lokalite Europeana.

Lägenhetsbebyggelse

1) Bebyggelselämningar, sentida torpställe, bestående av 2husgrunder, varav 1 med spismursrest, röjda odlingsytor samt ett10-tal odlingsrösen.

OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig.


Plan betesmark omgärdad av skogsmark.