Túto položku si prezeráte na novej webovej lokalite Europeana. Túto položku si môžete prezrieť na pôvodnej webovej lokalite Europeana.

Siužetinė. Senyva moteris su skarele, rankas sudėjusi ant pilvo. Tolumoje pastatas šiaudiniu stogu.