Túto položku si prezeráte na novej webovej lokalite Europeana. Túto položku si môžete prezrieť na pôvodnej webovej lokalite Europeana.

Oliwki pod Jerozolimą

olej


ZBIORY POLSKIEJ SZTUKI NOWOŻYTNEJ

Ďalšie informácie