Túto položku si prezeráte na novej webovej lokalite Europeana. Túto položku si môžete prezrieť na pôvodnej webovej lokalite Europeana.

CHINESE ENTERTAINING ALLIED TROOPS [Main]

Show by the Chinese Labour Corps, Etaples area, Western Front, 13 June 1918.