Túto položku si prezeráte na novej webovej lokalite Europeana. Túto položku si môžete prezrieť na pôvodnej webovej lokalite Europeana.

Fußballstadion in der Kongresshalle, Nürnberg

Osttribüne, 2 Grundrisse EG und 1.OG, 1 Tribünenaufsicht, 1 Ansicht, 2 Schnitte, 1:200


Aufbewahrung/Standort: