Túto položku si prezeráte na novej webovej lokalite Europeana. Túto položku si môžete prezrieť na pôvodnej webovej lokalite Europeana.

Bebauungsplan Prag und Umgebung. Projekt II. Kosinka. Amtlicher Plan

Grundplan 1:5000, Maßstabsleiste


Aufbewahrung/Standort: