Túto položku si prezeráte na novej webovej lokalite Europeana. Túto položku si môžete prezrieť na pôvodnej webovej lokalite Europeana.

Javorje - Cerkev sv. Tilna, fotografija

glavni oltar, desna polovica po restavraciji


Repository/Location: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, INDOK center (fototeka - diapozitivi), Slovenija

Ďalšie informácie