Túto položku si prezeráte na novej webovej lokalite Europeana. Túto položku si môžete prezrieť na pôvodnej webovej lokalite Europeana.

Antalya [Türkei]: Von der Aussichtsterrasse auf dem Golf

Kontext: Sammlung Willy Pragher I: Rumänienbilder>> Bulgarien [Kleindiapositive, Ordner 299]