Túto položku si prezeráte na novej webovej lokalite Europeana. Túto položku si môžete prezrieť na pôvodnej webovej lokalite Europeana.

[Bukarest]: Parc Ioanid: Zwilling Vladoianu im Wagen mit Schwester

Kontext: Sammlung Willy Pragher I: Rumänienbilder>> Portraits Rumänien [Filmnegative, Ordner 287]