Túto položku si prezeráte na novej webovej lokalite Europeana. Túto položku si môžete prezrieť na pôvodnej webovej lokalite Europeana.

Bukarest: Vorbeimarsch des Arbeitsdiensts MTR

Kontext: Sammlung Willy Pragher I: Rumänienbilder>> 1941-44 [Filmnegative, Ordner 290]