Túto položku si prezeráte na novej webovej lokalite Europeana. Túto položku si môžete prezrieť na pôvodnej webovej lokalite Europeana.

Chisinau: Häuserruinen am Boulevard Stefan Celbun (Stefan Celcel Mare)

Kontext: Sammlung Willy Pragher I: Rumänienbilder>> 1941-44 [Filmnegative, Ordner 290]