Túto položku si prezeráte na novej webovej lokalite Europeana. Túto položku si môžete prezrieť na pôvodnej webovej lokalite Europeana.

Horben: Hotel Engel; Empfang des Konsularischen Corps Freiburg

Kontext: Sammlung Willy Pragher I: Filmnegative Baden-Württemberg, Teil 2>> Corps diplomatique [Filmnegative, Ordner 749] >> Horben: Empfang des Konsularischen Corps Freiburg